Polier i bukspottkörteln: orsaker och behandling

 • Produkter

Polyp kallas en tillväxt på slemhinnan i ett ihåligt organ. Bukspottkörteln har inga håligheter, slemhinnor - det betyder att polyper inte kan förekomma i det per definition. I det här fallet, vad menar läkare när de pratar om polyper i bukspottkörteln?

Ibland förekommer reala polyper i rörets kanal, så visar de sig inte på något sätt, medan de är svåra att diagnostisera även med ultraljud. Som regel kallar läkare det vanligtvis en pankreascystor. Denna neoplasma är en vätska som är begränsad till en kapsel som är skapad från käftens vävnader.

Orsaker och typer av pankreascystor

Det finns morfologiska särdrag och nyanser av cyste ursprung:

 1. Medfödd eller ontogenisk. Sådana cystor är multipla och kan hittas i kroppen i kombination med polycystiska andra organ, såsom njurarna, lungorna eller levern.
 2. Proliferativ. Bildningen av formationer av denna typ är associerad med proliferation av kanalenes epitel, såväl som fibros av körtelvävnaden. Sådana cystor är vanligtvis multikammare.
 3. Retention, som ett resultat av kompression av kanalerna i körteln med en tumör, ärr eller förstorat organ. Sådana cystor är ensamma och stora. Men ibland har patienter små, flera retentioncyster. Vissa läkare tror att det ökar graden av utveckling av sådana cyster lymphostasis.
 4. Pseudocyster eller falska cystor förekommer hos personer som har drabbats av allvarliga typer av hemorragisk pankreatit i områden med vävnadsnekros.

I många fall hittar man cyster som har uppstått efter skador eller infektioner med vissa parasiter, såsom echinokocker, men det är inte exakt polyper.

Hur polyper skiljer sig från cyster

Det finns fall då läkare anser en pankreascyst som en polyp. Utbildning här är en samling av vätska, där omkretsen av begränsningen av kroppens vävnader. "Cyst" är en kollektiv term här, eftersom:

 1. Det finns en medfödd cysta, som är skapad från vävnaderna i bukspottkörteln eller kanalsystemet i detta organ.
 2. Det finns en förvärvad cysta som bildas efter att kanalerna blockerats med tumörer eller stenar.
 3. Cystadenokarcinom.
 4. Spridningsutbildning.
 5. Degenerativ sjukdom som ett resultat av skador på käftens vävnader på grund av skada, bukspottskörtelnekros eller blödning.
 6. Cyst, som uppträdde som ett resultat av närvaron av parasiter: cysticercus eller echinococcus.

Symtom och tecken

Antalet, plats och storlek på cyster kan vara mycket olika, liksom deras kliniska manifestationer. De viktigaste tecknen på bukspottskörtelcyst är:

 • diarré med pankreatit
 • smärta i vänstra övre buken
 • frekvent törst;
 • känner sig svag
 • feber;
 • polyuri.

Mycket ofta uppträder symtomen på sjukdomen efter att cysten når en viss storlek och börjar klämma i de närliggande organen. Därför finns små cyster sällan, utom i de fall då diagnosen utförs på andra patologier.

Ibland kan en cyste böja sig över huden och attrahera en persons uppmärksamhet. I detta fall är det strängt kontraindicerat att skjuta upp besöket till läkaren. En sådan cyste kan vara mycket farlig, eftersom dess plötsliga genombrott är full av oförutsägbara konsekvenser. Ett genombrott leder emellertid ibland till en tillfällig lindring av tillståndet.

Om du inte uppmärksammar utseendet på en cyste, då kan det över tiden växa till en imponerande storlek. I det här fallet kan patienten visas:

 • Våldsam och nästan oupphörlig smärta;
 • Nedsatt matsmältning
 • Total viktminskning, utarmning av kroppen;
 • Fel i alla organ mot bakgrund av en minskning av mängden monosackarider som producerats, aminosyror, mättade fettsyror, vitaminer och andra viktiga element för kroppens normala funktion.

För en persons liv och hälsa är utseendet på en cystisk lesion i bukspottkörteln med diagnosen diabetes mellitus extremt farlig.

komplikationer

Cystor är i huvudsak bara hålrum fyllda med vätska, men de utgör en fara för människokroppen. Bukspottkörteln kan ge komplikationer. Till exempel kommer genombrott av en vätska till ett ihåligt organ att orsaka:

 • peritonit;
 • blödning;
 • exacerbation av pankreatit
 • utseende av mekanisk subhepatisk gulsot eller kolestas;
 • abscess;
 • fistelbildning
 • cyst suppuration;
 • kraftig blödning
 • råtta i mjälten;
 • anemi.

behandling

Behandling av pankreaspolyper utförs med hjälp av kirurgisk ingrepp. Som regel ges patienter till resektion av det drabbade orgelområdet.

En resektion är endast möjlig när polypen är lokaliserad i orgeln och bildas av dess vävnader. I andra fall beror valet av hur man tar bort en cyste på plats och grundläggande egenskaper.

Kirurgi är det enda sättet att bibehålla hälsan i närvaron av en pankreatisk cyste.

Men även den fullständiga elimineringen av en cyste garanterar inte att den inte kommer att återfå. För att upptäcka ett återfall i tid, är det nödvändigt att regelbundet undersökas av en läkare och vidta förebyggande åtgärder, annars kan det sägas att även fullständigt avlägsnande av bukspottkörteln kan krävas.

Om patienten av en eller annan anledning försummar behandlingen, kan ett sådant oansvarigt beteende med tiden orsaka ett dödligt utfall.

Förebyggande åtgärder

För att minska risken för cystor rekommenderar läkare:

 1. Helt och regelbundet äta
 2. Sluta röka
 3. Ta inte stora mängder alkohol och droger.

Bukspottskörteln

I medicin kallas polyper godartade neoplasmer, vilka bildas från epitel i slemhinnorna och kan vara både enkla och multipla. Bukspottkörteln har inte sådana slemhinnor, så polyppar kan inte bildas i den. Det finns emellertid fall där läkare upptäcker polyps i bukspottkörteln och undersöker speciell behandling för sina patienter. Varför händer detta? Och vad innebär läkare med en sådan diagnos?

Funktioner av tumörer

Såsom redan nämnts kan polyper inte bildas i bukspottkörteln, eftersom de bildas från epitel av slimhinnorna, vilket detta organ inte har. Bukspottkörteln består av parenkymvävnad, liksom levern, som dessa tumörer inte kan bilda.

Men om dessa tumörer växer och är multipla (lokaliserade på ett ställe), uppfattar läkare dem som cyster. Dessa formationer har vissa skillnader från en polyp, eftersom de har en begränsad tät kapsel, inom vilken det finns en serös vätska.

Bukspottskörtelcyst - begreppet vanligast och kollektivt, eftersom det innehåller följande begrepp:

 • Medfödd cyst. Dess bildning sker från käftens parenchyma eller dess kanaler, detekteras i barndomen.
 • Förvärvad cysta. Dess bildning sker som ett resultat av blockering av excretionskanalerna i körteln med steniga avlagringar eller tumörer.
 • Degenerativ cysta. Det uppstår som ett resultat av skador på körtelens vävnader, till exempel under operation, inre blödning eller pankreatisk nekros, när pankreatit kompletteras med nekrotiska processer (vävnadsdöd).

Det finns också sådana begrepp som proliferativa tumörer, cystadenokarcinom och parasitala neoplasmer, vilka uppstår som ett resultat av förstörelsen av bukspottkörteln genom parasiter (cysticercus, echinococcus etc.)

Diagnosen av en bukspottkörtelprop är gjord i flera fall - när doktorn inte kan bestämma den sanna formen av cysten eller formationen bara är början på dess bildning och har mycket små dimensioner.

Orsaker till neoplasmbildning i bukspottkörteln

Orsakerna till bildandet av så kallade polyper i bukspottkörteln är olika. De kan uppstå som ett resultat av en överträdelse av embryonisk utveckling eller på grund av organskador. Men oftast är dessa tumörer resultatet av:

 • undernäring;
 • alkoholmissbruk
 • rökning;
 • långvarig användning av vissa droger
 • sjukdomar i bukspottkörteln (pankreatit, pankreatisk nekros, gallstensjukdom, etc.).

symptom

Som tidigare nämnts, leder inte polyper som bildar sig i bukspottkörteln, några symptom. Men cystor i detta organ ger uttalade symptom som kräver omedelbar sjukhusvistelse av patienten och operationen.

De viktigaste symptomen på bildandet av cystiska formationer i bukspottkörteln är:

 • smärtor i vänstra övre buken;
 • torr mun
 • svaghet;
 • hög feber
 • polyuri.

I regel uppstår svåra symptom när tumören växer till en stor storlek och börjar klämma i närliggande organ. Det är av den anledningen att cystor som är små i storlek inte uppvisar några symtom och detekteras sällan under diagnostiska undersökningar för andra sjukdomar.

I vissa fall är stora tumörer i bukspottkörteln synliga för det blotta ögat, eftersom de sticker ut över huden. Sådana cystor kan inte ignoreras, även om de inte åtföljs av svåra symptom, eftersom konsekvenserna av detta kan vara mycket olika. För det första finns det en hög risk för cystdegenerering i en malign tumör, och för det andra kan dess skal spränga vilket leder till utflödet av det inre innehållet i bukhålan och framkallar utvecklingen av abscess eller sepsis.

Men frånvaron av akuta symptom med stora cyster är en sällsynthet. Oftast, med sin progressiva tillväxt, uppstår följande symtom:

 • ihållande akut smärta i projiceringen av tumörens placering
 • matsmältningsstörningar, uppenbarade av kräkningar, illamående, diarré etc.
 • utarmning av kroppen.

Möjliga konsekvenser och komplikationer

Cystor, eller som de kallas polyper, är tumörer som kan ge följande komplikationer:

 • upptäckten av inre blödning
 • förvärring av kronisk pankreatit
 • peritonit;
 • kolestas;
 • abscess;
 • fistelbildning
 • cyst suppuration;
 • råtta i mjälten.

Alla dessa förhållanden är mycket farliga för människors hälsa och liv. Därför är det nödvändigt att omedelbart börja behandlingen när en polyp upptäcks i bukspottkörteln. Att genomföra behandling med folkmedicin är meningslös, eftersom de inte ger ett positivt resultat. En gång för alla bli av med tumörer, kommer att kräva en operation.

behandling

Polys och cyster i bukspottkörteln behandlas endast kirurgiskt. Detta beror på det faktum att dessa tumörer inte har förmåga att självresorption under verkan av vissa läkemedel. Före operationen är patienterna emellertid fortfarande föreskrivna en läkemedelsbehandling, vars syfte är att förebygga förekomsten av postoperativa komplikationer.

Avlägsnande av polyp- och pankreascystorna utförs på två sätt: laparotomic och laparoskopisk. Den senare används om tumören har en liten storlek. Under operationen tas inte bara polypoten bort utan även de omgivande körtelvävnaderna.

Eftersom detta leder till dysfunktion i körteln, efter operationen ges patienten livslång terapi, vilket innefattar att ta enzympreparat. Om under operationen är bukspottkörtelceller med ansvar för insulinproduktion skadade används sockerreducerande medel tillsammans med enzympreparationer, eftersom kroppen i detta fall förlorar förmågan att självständigt kontrollera blodsockernivåerna. I övrigt beror postoperativ behandling på polypsens storlek och på lokaliseringen av lokaliseringen.

Förebyggande åtgärder

Från en polyp- och pankreascystor är ingen immun. Därför måste varje person ständigt genomföra förebyggande åtgärder som gör det möjligt för honom att bibehålla bukspottkörtelns arbetsförmåga och förhindra bildandet av neoplasmer i den.

Förebyggande åtgärder är enkla och inkluderar:

 • sluta röka och dricka alkohol
 • införandet av en aktiv livsstil;
 • rätt näring
 • anslutning till dagen;
 • inte överskrida dosen och varaktigheten av medicinen, som förskrivits av en läkare för behandling av andra sjukdomar;
 • Genomgå förebyggande undersökningar i tid (minst en gång om året).

Sammanfattningsvis bör det noteras att polyper i bukspottkörteln inte kan bildas. Och även om läkaren talar om sin närvaro i den här kroppen, så menar han mest sannolikt en cyste av hans ord. Dess närvaro i bukspottkörteln är farlig och kan leda till allvarliga hälsoproblem. Därför är det inte värt att fördröja operationen. Ju mindre cysten är och ju snabbare den kommer att tas bort desto lägre riskerna med konsekvenserna.

Polyp i bukspottkörteln

I själva verket bildas inte polyper i bukspottkörteln, eftersom det inte finns slimhinnor i detta organ. Ibland diagnostiseras sanna polypos tumörer i körtelkanalen, men på grund av det faktum att patienten nästan aldrig känner av sin närvaro upptäcker han närvaron av tillväxten av en slump, till följd av ultraljudsdisposition av ett organ av annan anledning. De tumörtumörer som kan förekomma i bukspottkörteln representerar faktiskt en cyste. Väggarna i den patologiska kapseln består av bindväv.

Orsaker till neoplasmbildning

I medicin finns det inte något sådant som en bukspottkörtelprop. Det kan inte existera på grund av definitionen av denna term. En polyp är en anatomisk proliferation av vävnader som bildas från organets slemhinnor. Initialt, godartade tillväxter, men över tid kan omvandlas till en malign form. Om emellertid doktorn rapporterar att en polyp har hittats i bukspottkörteln är det troligt att denna term innebär en cyst.

Förekomsten av cyster (polyper) kan bero på följande orsaker:

 1. Medfödda faktorer. Antalet tumörer är olika, dessutom kan patienten ha ontogenetisk polycystos hos andra organ.
 2. Proliferativ. I de flesta fall är sådana cyster multichamber och bildas som ett resultat av mitos (celltillväxt). Inflammation kan utlösa utvecklingen av en onormal process.
 3. Överfört pankreatisk nekros (pankreatit med död av parenkymställen).
 4. Infektion av kroppen med parasiter (echinokocker eller cysticercus).
 5. Kramning av kroppens kanaler med tumörrevlaser eller stenar.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt hälsan för de personer som har skadats i bukspottkörteln. Orsaken till tumörernas utseende kan vara ett starkt slag som föll på orgelens plats och kirurgisk ingrepp.

Sällan diagnostiseras bukspottkörtelcyst hos de patienter som har en historia av andra sjukdomar i detta organs arbete.

Hittills förblir alla orsaker till utseendet av tumörer i bukspottkörteln okända. Den negativa inverkan av vissa externa eller interna faktorer, till exempel dåliga vanor, är inte heller bevisad.

Klinisk bild

När tumörer uppträder i bukspottkörteln, kommer symtomen att bero på många parametrar:

 • patientens ålder
 • lokalisering av tillväxt
 • cyststorlek;
 • orsaker till en tumör, etc.

De viktigaste tecknen på sjukdomen manifesterar sig som följer:

 • smärta i vänstra övre buken
 • Förekomsten av konstant törst;
 • sjukdom i matsmältningskanalen (diarré);
 • en ökning av daglig urinutgång;
 • ökat kroppstemperaturindex.

Symtom på den patologiska processen under en lång tid kan inte manifestera sig. Oftast observeras en exacerbation när tumörens kropp ökar betydligt och börjar klämma intilliggande organ. Tecken på den patologiska processen under dessa omständigheter kan vara:

 • störning i matsmältningssystemet;
 • långvarig eller oupphörlig smärta
 • utarmning av kroppen
 • viktminskning
 • metaboliska störningar etc.

När en cyste når en stor storlek, kan det förutom de allmänna symptomen uppstå en klump i stället för lokaliseringen, som kommer att stiga över höjden av hudintegumentet. Under sådana omständigheter måste patienten nödvändigtvis söka kvalificerad hjälp. Polypor av denna storlek tenderar att brista. Detta kan ske spontant eller med liten effekt på tumören. Konsekvenserna av brottet är mycket farliga. Omedelbart efter att tumörens integritet har äventyras kan patienten känna sig lättnad, men detta tillstånd kommer att vara tillfälligt. Förstöringen av den kliniska bilden efter ett brott kan inte undvikas. Efter cysteinnehållet i bukspottkörteln kan utveckla följande komplikationer:

 • inre blödning
 • inflammation av paritala och viscerala blad i bukhinnan;
 • abscess;
 • anemi;
 • råtta i mjälten;
 • exacerbation av pankreatit
 • fistelbildning.

Om du inte snabbt söker kvalificerad hjälp finns det alltid hotet om en cyste som degenererar från godartad till ondartad form.

Diagnostiska åtgärder

När en patient går till en medicinsk anläggning som klagar på smärta i vänstra övre delen av buken eller om han har andra symptom som visar att bukspottkörteln är onormal, förutom generella test, genomgår han en ultraljudsskanning. Det bör beaktas att denna undersökningsmetod inte alltid kan detektera närvaron av en cystisk neoplasma, speciellt om den är liten. Därför kan patienten dessutom tilldelas en magnetisk resonans eller beräknad tomografi (MR eller CT). Sådana diagnostiska metoder gör det också möjligt att skilja mellan tumör i en körtel och en cyste. Vid tvivelaktiga resultat kan en annan undersökning utföras - laparoskopi. Vid genomförandet av processen tas patologiska vävnader för forskning. En biopsi kommer att ge en exakt bekräftelse om det finns cancerceller i tumören.

Att ta reda på orsaken till cysten ingår också i diagnosen. Denna information kommer att förhindra återkomsten av tillväxten.

Efter en fullständig diagnos är patienten ordinerad lämplig behandling.

Problemlösningsmetoder

Behandla pankreascystret är endast tillåtet vid operation. Att försöka hantera problemet med traditionell medicin är inte bara inte tillrådligt, men också farligt. Sådan terapi hotar med komplikationer som bara förvärrar den kliniska bilden. Kirurgi kan vara av följande natur:

 1. Resektion av körteln. Avlägsnande av platsen som påverkas av polypoten.
 2. Pankreatektomi. Behandlingen är att ta bort hela körteln. Denna teknik är tillåten i närvaro av en stor neoplasma eller när många cystiska tillväxter hittades i organet.
 3. Dränering av det cystiska hålrummet. Det utförs till patienter med diagnos av inflammation eller suppuration av en tumör neoplasma.

Operationen på bukspottkörteln är ganska allvarlig, eftersom organets parenkym är bräcklig. I moderna kliniker utförs cystbehandling med hjälp av modern automatiserad utrustning. Robotoperationen utmärks av hög noggrannhet och minimal skada på friska vävnader.

Om patienten helt vägrar behandling och den patologiska processen fortsätter att utvecklas, är sannolikheten för ett dödligt utfall inte uteslutet.

För att undvika komplikationer i den postoperativa perioden bör patienten strikt följa alla rekommendationer från den behandlande läkaren. Särskild uppmärksamhet ägnas åt patientens diet.

I framtiden rekommenderas en patient som har genomgått en operation i bukspottkörteln, 2 gånger om året för att göra en förebyggande läkarundersökning. Ett framgångsrikt resultat av behandlingen garanterar inte att en person inte kommer att få ett återfall.

Förebyggande av cystisk neoplasma

Det finns inget sätt som helt skyddar en person mot utseendet av tillväxt i bukspottkörteln. Men förebyggande metoder har utvecklats, vars genomförande ökar risken för att förhindra bildandet av cystor.

En av de viktigaste reglerna för god hälsa är en tidig tillträde till sjukhuset för schemalagd läkarundersökning.

I händelse av att en person har kroniska pankreasjukdomar, är det nödvändigt att vidta alla tillgängliga åtgärder för att förhindra deras förvärmning. Följande åtgärder kan bidra till att förhindra bildandet av cyster:

 • tobaksavbrott
 • uteslutning av alkoholhaltiga drycker
 • full och regelbunden mat
 • upprätthålla en hälsosam livsstil
 • genomförandet av behandlingen av associerade sjukdomar.

Det är nödvändigt att genomföra profylaktisk behandling av körteln vid användning av droger, vars verkan syftar till att eliminera en annan patologisk process i kroppen.

Orsaker till polypbildning i bukspottkörteln och metoder för deras behandling

Bukspottkörteln är en av de viktigaste organen i människokroppen. En persons allmänna tillstånd beror på hur väl det fungerar.

Tyvärr är bukspottkörteln extremt sårbar för många sjukdomar, vars utveckling kan äventyra patientens liv. En av dessa patologiska manifestationer och är polyper i bukspottkörteln.

Vad är polyproppformationer?


Så, vad är polyper i bukspottkörteln, varför och från vad de verkar? Innan du svarar på denna fråga bör du vara uppmärksam på en viktig nyans.

Polyps är godartade neoplasmer som kan bildas på slemhinnorna i olika inre organ. De kan vara antingen enskilda eller grupperade, det vill säga flera. Oavsett deras antal måste de emellertid bortskaffas på grund av deras förmåga att utvecklas till maligna tumörer.

För polyppar är det vanligt:

 1. Formas uteslutande i kanalen i bukspottkörteln.
 2. I de tidiga stadierna är asymptomatiska.
 3. Utveckla väldigt långsamt.

Polyps kan manifestera sig överallt där slemhinnor är närvarande, t ex i tarm, mage och så vidare, särskilt i organ med en ihålig struktur.

Observera att bukspottkörteln inte hör till ihåliga organ, dess bas är parenkymvävnad, så polyper förekommer inte ofta i det. Det finns emellertid fortfarande ibland i huvudsak i bukspottkörtelkanalerna. Dessutom är de mycket svåra att upptäcka, eftersom de kännetecknas av en asymptomatisk närvaro, speciellt i början av deras bildning. Det är sant att de på ultraljud upptäckes perfekt.

Vissa läkare anser att det i naturen inte finns något som polypser i bukspottkörteln. Denna terminologi betyder oftast en cyste, men denna bildning kan inte vara en polyp av en mycket enkel anledning, den har en helt annan etiologi. En cyste är ett litet hålrum i ett visst organ, fyllt med vätska.

Typer av polyper


Som om det inte fanns, växer på bukspottkörteln, det är i sina kanaler, även om det är sällsynt, men uppstår. De är:

 1. Medfödd (ontogenetisk). De kännetecknas av flera närvaro, de kombineras ofta med polycystisk njure, lunga, lever och andra organ.
 2. Proliferativ. Formas som ett resultat av proliferation av epitel av kanalerna och fibros av bukspottskörtelvävnad. För det mesta är sådana polyper multikammare.
 3. Retention. Bildas när man klämmer kanalen ärr, cyste, tumör eller förstorat organ. Sådana tillväxter kännetecknas av ensamhet och stor storlek. I medicin finns dock fall där sådana neoplasmer var närvarande i pluralismen.
 4. Pseudocyster (falskt). Oftast observeras hos personer med svår hemorragisk pankreatit i områden med vävnadsnekros.

Den största risken för sådana polyper ligger i det faktum att de kan degenerera till maligna tumörer, framkalla intestinal obstruktion och gulsot och kan också leda till ett antal komplikationer:

 • Förhöjningen av flödet av pankreatit.
 • Järnbristanemi.
 • Gallstas.
 • Fistelbildning.
 • Intern blödning.
 • Utveckling av sår.
 • Mjölns skada (ruptur).
 • Peritonit.

Därför är det viktigt att vara mer uppmärksam på din hälsa och vid de minsta avvikelserna i ditt välbefinnande söka läkarvård.

Orsaker till polyper i kroppen


Som nämnts ovan, polyps i bukspottkörteln - ett ganska sällsynt fenomen, men fortfarande har de en plats att vara. Som regel finns det oftast hos personer som har korsat miljonen i fyrtioårsåldern.

Vilka faktorer bidrar till utseendet av dessa tumörer? Bland orsakerna till att polis i bukspottkörteln ska kallas:

 • Genetisk predisposition.
 • Medfödd deformitet av bukspottskörteln.
 • Allvarlig skada.
 • Ogynnsam ekologi.
 • Krama av ett annat organ eller ärr på grund av skada eller på grund av sjukdom hos detta organ.
 • Som en komplikation av infektionssjukdomar.
 • Pseudocyst, som en följd av pankreatit.
 • Alkoholmissbruk.
 • Felaktig näring.
 • Förekomsten av inflammatoriska processer.

Polys i bukspottkörteln, liksom dess andra patologier, kan förebyggas genom att följa en hälsosam livsstil, det vill säga, inte dricka alkoholhaltiga drycker, sluta röka, vara mer uppmärksam på vad som finns i kosten. Självmedicinera inte och ta inte något läkemedel utan tillstånd från läkaren. Faktum är att vissa läkemedel kan ge ett antal komplikationer.

Symptom på tillväxt


På grund av det faktum att tyst och hemligt flöde är karakteristiskt för polypropa tillväxtar, är de oftast slumpmässigt, med patientens hårdvaruundersökning, eller de manifesterar sig när de länge och grundligt har kommit i bukspottkanalen. I det här fallet börjar de förhindra utflöde av körtelsekretioner, liksom att sätta press på närliggande organ och därigenom avsevärt försämra människors välbefinnande.

I det här fallet börjar patienten att klaga på följande sjukdomar:

 • Svaghet.
 • Minskning av matsmältningsprocessens funktioner.
 • Problem med tarmrörelse.
 • Aching och konstant smärta på överkanten.
 • Persistent törst.
 • Klipp i bukhålan.
 • Illamående.
 • Hyppig uppmaning att urinera.
 • Viktminskning
 • Försämring av allmänhetens välbefinnande.

I vissa episoder observerades en mycket snabb förlust av kroppsvikt och med de försummade stadierna av tillväxten i bukspottkörteln noterades felaktigt arbete i många interna organ.

Funktioner av diagnosen misstänkt polyp

För att bekräfta närvaron eller frånvaron av polyper, föreskriver läkaren en serie tester och undersökning av medicinsk utrustning:

 1. USA.
 2. Biokemisk analys av blod.
 3. HERR
 4. Biopsi.
 5. CT.
 6. Angiografi.
 7. Scintigrafi.

Enligt resultaten av ovanstående studier föreskrivs ytterligare behandling, och i detta fall beror det i stor utsträckning på polypens storlek. Så, hur man behandlar polyper i bukspottkörteln?

Vad är terapi?

Behandling av tillväxten utförs exklusivt genom kirurgi. Konservativa metoder kan dock användas om polypropylen är upp till 2 mm, men i detta fall är tillväxten på plats och kräver konstant medicinsk övervakning och regelbunden ultraljud (en gång i månaden). I andra fall, när en polyp är större än 2 mm utförs kirurgi.

Om under året hans snabba tillväxt uppmärksammas och storleken är 10 mm eller mer uppstår frågan om en brådskande operation, vilken också utförs i fall där patienten klagar över smärta och annat obehagligt obehag.

Det borde sägas att idag finns det tre typer av kirurgisk ingrepp. Vilket alternativ som ska tillämpas i ett visst fall bestäms i stor utsträckning av patologins individuella kurs:

 1. Traditionell resektion. Ett snett snitt görs på bukytan.
 2. Video laparoskopisk resektion. Inskärningen är inte klar, ingreppet utförs med hjälp av en videokamera.
 3. Öppen laparoskopisk resektion. Mikroskopiska snitt görs.
 4. Den så kallade enukleationen kan också appliceras, vilken indikeras för polyper som inte är större än 20 mm i storlek.

Dessutom är det möjligt att utse en sådan operation som endovaskulär embolisering av artärerna. När det utförs blockeras blodkärlen som matar tillväxten, vilket medför att det förlorar förutsättningarna för dess existens och död.

Sådana operationer är ganska komplexa på grund av den extrema sårbarheten hos parenchymen och den anatomiska placeringen av själva bukspottkörteln.

Ytterligare behandling

Efterföljande behandling utförs under överinseende av en gastroenterolog. Sannolikheten för återkommande ögonblick efter kirurgens skalpell är närvarande, så patienten måste följa alla medicinska rekommendationer.

Baserat på orsaken till polypens genesis kan patienten ordineras läkemedel som sänker glukosindexet eller som kan undertrycka hypersekretion i magen:

Också en viktig punkt i den postoperativa perioden och vid ytterligare terapi är vidhäftning med en speciell diet.

Medicinsk kost och alternativ medicin recept


Dieten för en bukspottkörtelpump innebär bord nr 5, medan de första postoperativa dagarna får äta endast noggrant gnidad mat.

 1. Gör det möjligt för dig att normalisera kroppens arbetsfunktioner i minimal tid.
 2. Förhindrar uppkomst och utveckling av patogena bakterier.
 3. Ökar immuniteten.
 4. Bidrar till att alla organ fungerar normalt.

Läkaren ger patienten en individuell lista över tillåtna och förbjudna livsmedel. Den grundläggande regeln för en sådan diet är den absoluta uteslutningen från kost av rökt kött, fet och tung mat, sura och kryddiga livsmedel, samt matrika med kolhydrater.

När det gäller behandlingen av polyper i bukspottkörteln med hjälp av folkmedicin, rekommenderar läkare starkt att avstå från att använda sådana recept. Deras användning kan förvärra sjukdomsförloppet och leda till olika komplikationer. Terapi bör bara vara det som utsetts av läkaren.

När det gäller hur positivt prognosen för en bot kan vara, beror mycket på hur snabbt tumörerna i bukspottkörteln hittades. Som regel är det i de flesta fall gynnsamt. Polyps är mycket sällan återfödd till maligna tumörer, men sannolikheten för gulsot och tarmobstruktion leder läkare att ge råd om borttagning.

slutsats

För att undvika utveckling av några sjukdomar, inklusive en polyp, är det nödvändigt att regelbundet undersökas av en läkare. Ju tidigare patologin detekteras, desto högre är sannolikheten för en snabb återhämtning, vilket förhindrar utvecklingen av olika komplikationer.

I det fallet, om ultraljudet visade en polyp, förtvivla inte. Med konstant medicinsk övervakning och snabb behandling i sina inledande skeden är dessa tillväxter helt botade, utan komplikationer och återkommande episoder.

Patienten måste emellertid förstå att om man behandlar behandlingen oansvarigt och därigenom tillåter polypoten att utvecklas ytterligare, sätter den sig i fara. I det här fallet kommer behandlingen vara lång, svår och risken för återhämtning minskas betydligt.

Du kommer att bli förvånad över hur snabbt sjukdomen recedes. Ta hand om bukspottkörteln! Mer än 10 000 personer märkte en signifikant förbättring av deras hälsa, bara genom att dricka på morgonen...

Huvudsymptomet hos sjukdomen är matt eller paroxysmal smärta av permanent karaktär. Den plats där smärta obehag känns och är platsen för anomali lokalisering i körteln

I fallet med diabetes mellitus typ 2 utsätts järn för extremt allvarliga modifieringar, vilket medför en minskning av storleken hos endokrina celler och många av dem dör.

Det här är en speciell typ av ämnen genom vilken normal matsmältning av mat. I händelse av otillräcklig mängd eller överflöd, börjar patologiska processer utvecklas.

En av de viktigaste komponenterna i människokroppen är bukspottkörteln, vars sjukdomar inte bara kan komplicera ditt liv i form av obehag, men också leda till stora problem.

Polyps i bukspottkörteln: symtom och behandlingsmetoder

På bukspottkörteln bildas polyper sällan på grund av det här organets anatomiska egenskaper.

Polyps funktioner

I medicin existerar inte begreppet pankreatisk polyp. Faktum är att sådana formationer kan bildas på slemhinnor i ihåliga organ. Bukspottkörteln har ingen hålighet eller slemhinna eftersom det bara består av parenkymvävnad. Därför har polyps helt enkelt inget att bilda i detta organ. Samma kan sägas, till exempel, om levern.

I vissa fall bildas polyppar i kanalen på detta organ, men de är asymptomatiska och därför kan de inte diagnostiseras på något sätt.

Skillnad från en cyste

Ibland tar läkare en polypscyst i bukspottkörteln, som är en ansamling av vätska, begränsad till en kapsel från detta organs vävnader. Denna term anses kollektiv eftersom den innehåller följande:

 1. Medfödd cysta, som bildas från organets livsorgan i vävnaderna i bukspottkörteln eller kanalsystemet.
 2. Förvärvad cysta som utvecklas på grund av blockering av kanalerna med tumörbildning eller stenar.
 3. Degenerativ sjukdom, vilken är en konsekvens av skador på vävnaderna i detta organ som ett resultat av skador, blödningar, pankreatisk nekros.
 4. Spridningsutbildning.
 5. Cystadenokarcinom.
 6. En cyste som bildas som en följd av parasiternas aktivitet - dessa kan vara cysticercus, echinococcus.

symptom

De viktigaste symptomen på sjukdomen är följande:

 • smärta i överkroppen;
 • försämring;
 • brott mot stolen
 • svaghet;
 • temperaturökning.

Men alla dessa manifestationer observeras endast om utbildning har nått en tillräckligt stor storlek. Som ett resultat leder polyper till tryck på närliggande organ och orsakar störningar i deras arbete. Bildandet av en liten storlek uppträder med lilla eller inga symtom, och därför kan de endast detekteras under en detaljerad undersökning. Om en polyp upptäcktes i detta organ bör behandlingen påbörjas omedelbart.

Kirurgisk ingrepp

Behandling av formationer i bukspottkörteln utförs exklusivt genom kirurgi. Under denna procedur utförs en resektion av det skadade området av detta organ. Det är emellertid möjligt att genomföra kirurgi endast när en cysta eller polyp är lokaliserad i organ själv och bildas av dess vävnad.

I andra fall väljes metoden genom vilken denna sjukdom behandlas beroende på cystens typ och plats. Om läkaren diagnostiserar en polyp i bukspottkörteln är det bäst att kontakta en annan specialist och utföra en ultraljud för att göra en noggrann diagnos.

förebyggande

För att förhindra bildandet av formationer i denna kropp måste du engagera sig i förebyggande av sjukdomar. För detta ändamål rekommenderas det att äta rationellt och på ett balanserat sätt, sluta röka och dricka alkoholhaltiga drycker och kontrollera läkemedelsadministrationen.

Patienter i vilka en polyp eller cyste hittades bör omedelbart börja behandlingen. Lika viktigt är rätt näring - bör uteslutas vassa, sura, salta och röka produkter.

Således kan vi dra slutsatsen att termen "pankreatisk polyp" inte existerar i medicin. En liknande diagnos görs av vissa läkare med cyst eller andra formationer i detta organ. I det här fallet rekommenderas att du kontaktar en annan specialist som med hjälp av ultraljudet kommer att göra rätt diagnos och välja en effektiv behandling. Om detta inte görs i tid, kan hälsoeffekterna vara ganska oförutsägbara.

Bukspottkörteln Polyp Hazard

En pankreatisk polyp är en godartad neoplasma med långsam tillväxt som utvecklas exklusivt i kanaler.

Ibland används ett polypas i bukspottkörteln som ett konventionellt namn, vilket innebär en cysta, hemangiom, fibroma, lipom. Denna användning av termen används felaktigt, eftersom en polyp är en överväxt av slemhinnor i ett ihåligt organ. Den har en annan histologisk struktur beroende på vilken typ av celler den kommer från.

En polyp kan inte utvecklas i själva mjölkens vävnader, eftersom det är ett parenkymalt organ som består av glandulär vävnad. Det saknar håligheter och celler i slemhinnepitelet, som utgör grunden för utbildningen. En polypel förekommer i bukspottkörtelns Virsung-kanal, men med tanke på kanalens storlek kan tumören inte alltid detekteras, men det manifesterar sig inte symptomatiskt.

Funktion av polyper i bukspottkörteln

Varje polyp uppstår endast från slemhinnor i slemhinnorna. Den enda delen i bukspottkörteln är dess huvudkanal. Utbildningen i den är möjlig, trots den minsta storleken - 2 mm i svansen med en gradvis expansion på upp till 5 mm i bukspottkörteln.

Polyp PZhH har följande funktioner:

 • det bildas endast i bukspottskörteln - i någon annan del av orgeln sker inte tillväxten;
 • Asymptomatisk vid tidpunkten för bildandet och i de tidiga stadierna;
 • utvecklas väldigt långsamt
 • inträffar sällan - 1 fall per 3 miljoner människor.

ICD-koden är k.86 (andra pankreasjukdomar). Varav:

 • k.86.2 - pankreascyst
 • k.86.3 - Falsk cyst i bukspottkörteln.

Polisarna i bukspottkörteln villkorat (men felaktigt) inkluderar cystor, vilka av sin natur är:

 1. De sanna.
 2. Pseudo.
 3. Cystadenom är en godartad form av kanalepitel (enkel och multipel - papillär).
 4. Adenokarcinom - en malign process av ductal epitel.

En pseudocyst är en följd av inflammation i körtelvävnaden eller resultatet av en hushålls- eller iatrogen skada (efter medicinska ingrepp).

Bukspottkörtelns polypum kan betingas (men olagligt) kallas en malaktig tillväxt inuti orgeln, till exempel tillväxten av någon typ av celler i Langerhansöarna som syntetiserar vissa hormoner. Var och en av dem kommer att visa vissa symptom. De diagnostiseras med hjälp av laboratorie- och funktionella forskningsmetoder.

Orsaker och typer av pankreaspolyper

Bland de etiologiska faktorer som bidrar till bildandet av en polyp i bukspottkörteln, stå ut:

 • ärftlighet;
 • dåliga vanor (alkoholmissbruk);
 • ogynnsam ekologisk situation
 • inflammatoriska sjukdomar (ofta - pankreatit);
 • felaktig och oregelbunden näring, övermålning
 • skador - speciellt kirurgi
 • inre blödning.

Orsaken kan vara flera faktorer som leder till degenerering av bukspottkörteln.

Utöver dessa är polyper resultatet av:

 1. Kompression av bukspottskörtelvävnaden genom ärr eller patologiskt förstorat grannorgan.
 2. Pseudocyst efter pankreatit.
 3. Fiberförändringar.
 4. Svåra infektioner.

Patologiska förändringar i exokrin (acini) eller endokrina (öar av Langerhans) -komponenter i körteln kan provocera utseendet på en polyp. Den inflammatoriska processen leder till hög vävnadsreparation, som i närvaro av ogynnsamma faktorer orsakar okontrollerad celldelning. Anledningarna till denna ökade vävnadstillväxt:

 • medfödda anomalier (polycystisk, fördubbling eller splittring av organet, hypoplasi hos körteln och andra);
 • pankreatisk nekros
 • helmintinfektioner;
 • inflammation i närliggande organ i närheten
 • alkoholism;
 • fel måltid
 • kanalbildning.

Den viktigaste etiologiska faktorn vid utseendet på en polyp eller cyst i körteln förblir kronisk återkommande pankreatit. Alkoholhaltiga orgeländringar, bildandet av stenar i utsöndringskanalen leder till bildandet av retentioncystrar och tumörer.

Beroende på ursprunget uppstår följande typer av cystiska formationer:

 • födelse;
 • retention (på grund av kanalkompression);
 • proliferativ (från epithelialkanalceller och fibrotiska förändringar i körtelns vävnader);
 • parasitisk (resultatet av helminthiasis).

Skillnaden mellan en pankreas polyp och en cyste

Polypanalen kan misstas för en cyste. Men, till skillnad från en polyp som växer från epitelvävnad och inte har ett hålrum, är en cyste en vätskedannelse:

 • kan vara lokaliserad i parankymen av bukspottkörteln;
 • den är medfödd
 • bildad efter utvecklingen av obstruktion av bukspottskörteln;
 • dess förekomst utlöses av infektion.

En vanlig funktion - sannolikheten för dessa förändringar efter överdriven fysisk ansträngning och skador.

Symtom och tecken på utseendet på en polyp på bukspottkörteln

Alla godartade tumörer i bukspottkörteln har inga kliniska manifestationer. Symtom visas bara när de når en stor storlek. Endast i det här fallet kan de orsaka klagomål och objektiva förändringar i det mänskliga tillståndet, och de kan detekteras under studien på ultraljud.

På grund av komprimeringen av bildandet av stora storlekar på angränsande organ kan en person uppleva obehag eller ständigt värkande smärta, vilket ökar med förändrad kroppsläge.

Smärtan oroar sig på olika ställen beroende på platsen för polypen eller tumören. Om en neoplasma befinner sig i ett organs kropp, stör obehag eller smärtsymptom i epigastrium, om i huvudet kan obehag bestämmas i rätt hypokondrium, om det i svansen skadas i vänster hypokondrium.

Om utbildning har nått en enorm storlek, ligger på den yttre ytan av prostata och komprimerar tunntarmen eller kolon segmentet, kan det vara tarmobstruktion.

Patologiska diagnostiska metoder

Även en vanlig undersökning kommer att vara ineffektiv, med en liten polyp - ingen procedur hjälper till att upptäcka den.

När en polyp har nått en stor storlek och patientens tillstånd försämras på grund av de förändringar som sker i kroppen används alla tillgängliga diagnostiska metoder för att klargöra diagnosen:

 • detaljerad patientundersökning (klargörande av klagomål och anamnese);
 • objektiv inspektion
 • laboratorium;
 • funktionella tekniker.

För att utesluta möjligheten till malign omvandling indikeras en biopsi.

Efter undersökningen föreskrivs behandling, vilket i stor utsträckning beror på polypens storlek.

Klinisk diagnostisk metod

Den kliniska diagnostiska metoden är ineffektiv vid detektering av en polyp. Bukspottkörteln är lokaliserad retroperitonealt, det är omöjligt att palpera det under undersökningen. En sann polyp kan uppstå i bukspottkörteln bara i huvudkanalen, i de andra är det osannolikt, eftersom de har mikroskopiska luckor. Vid de inledande utvecklingsstadierna orsakar inte polypoten några subjektiva känslor. Om den når en storlek vid vilken tvärströms kränks (åsidosätta den), kommer det att vara symtom på pankreatit: på grund av oförmågan av den normala utvecklingen av pankreassaft på huvudkanalen av utsöndringsenzymer kommer i själva strukturen i körteln aktiveras och starta processen för autolys (självdigerering). I det här fallet kommer det att finnas klagomål som är typiska för inflammatorisk process: smärta, illamående, kräkningar och diarré.

Om bildningen uppträdde i svansen, där huvuddelen av Langerhansöarna ligger, kan en bild av diabetes mellitus utvecklas: törst, polyuri, torr hud uppträder.

Med tidig behandling till terapeuten eller gastroenterologen kommer att tilldelas diagnos och behandling.

Laboratoriediagnos

Om polyproppen ökar signifikant uppkommer klagomål, förändringar i laboratoriemetoder för blodprov avslöjas:

 • allmän klinisk analys - ökad ESR, leukocytos (huvudsakligen vid akut, uttalad pankreatit);
 • Biokemisk analys - överstiger normala värden diastas, med medverkan av gallgången, urinblåsan och levern kan ökas bilirubin och dess komponenter, den totala protein och fraktioner, transaminaser;
 • blodsocker;
 • tumörmarkörer.

Instrumentala metoder

Funktionsmetoder används för att diagnostisera ett körtel polyp.

Ultraljud är den mest praktiska och snabba metoden, som fick positiv feedback från läkare av terapeutiska och kirurgiska specialiteter. Det kan göras till en patient av alla åldrar, utan undantag, på grund av hög säkerhet - det finns inga hot om komplikationer vid genomförandet. Men denna metod upptäcker inte alltid en polyp i bukspottkörteln. Men du kan se de återstående förändringarna i parenkymen, inklusive cyst, lipom, fibros, kalkyl.

Om utbildning inte kunde upptäckas med hjälp av sonografi utsetts en ytterligare MRT- eller CT-skanning: dessa undersökningar möjliggör en mer detaljerad granskning av hela orgeln.

Angiografi och scintigrafi används också. Dessa metoder är nödvändiga för att utesluta gastrinom, insulom eller hemangiom.

Metoder för behandling av polyper i bukspottkörteln

Polyp är långsam. Under lång tid kan det inte störa det fysiologiska arbetet i körteln. I sådana fall, när det detekteras, men i frånvaro av kliniska manifestationer väljs en väntetakt. Patienten är under observation, som regelbundet genomgår echografiska och laboratorietester, han rekommenderas att observera en sparsam diet för att ge upp dåliga vanor.

När en polypropp börjar påverka storleken på bukspottkörteln och omgivande organ och stör patientens allmänna tillstånd, uppvisar man en radikal behandling. Det utförs med hjälp av kirurgiska ingrepp av olika slag.

För att uppnå positiva resultat efter kirurgisk behandling används underhållsbehandling.

Konservativa metoder

Omfattande konservativ terapi omfattar följande aktiviteter:

 • en speciell diet, beroende på patientens allmänna tillstånd och befintlig inflammatorisk process;
 • läkemedelsbehandling (enzympreparat, om nödvändigt - antispasmodika, hypoglykemiska, vitaminer);
 • fysioterapeutiska metoder under perioden av eftergift av alla kroniska patologier.

Kirurgisk ingrepp

Cure polyp pancreatic konservativ metod är omöjligt. Vid behandling av någon form av bukspottkörteln som har nått stora storlekar används kirurgi oftast. Termen, teknik och volym av operationen beror på följande:

 1. Kliniska manifestationer.
 2. Varaktigheten av processen.
 3. Specifik patologi.
 4. Allmänt tillstånd, comorbiditeter, patientens ålder.

Kirurgi är det viktigaste sättet att bli av med en polyp. Idag finns det tre typer av kirurgisk ingrepp. Valet av det bästa alternativet i varje fall förblir hos läkaren och beror på patologins gång:

 1. Resektion - avlägsnande av en identifierad neoplasma med intilliggande delen av körteln.
 2. Enukleation är exfoliering av en tumör med bevarande av alla vävnader hos orgelet. Operationen utförs genom laparoskopisk metod för att identifiera godartade polyper som inte överstiger 2 mm.
 3. Endovaskulär embolisering - utförs på artärerna som passerar in i polypenna, för att stoppa blodens tillgång till dem. Detta leder till fullständig död av vävnadsbildning.
 4. Pankreathektomi - fullständig avlägsnande av organ eller större delen av det utförs endast i avsaknad av andra exponeringsmetoder.

Med liten tumörstorlek, som inte överskrider de tillåtna parametrarna, fungerar den inte. Patienten observeras, han genomgår regelbundet ultraljudsundersökningar, han passerar de föreskrivna testen, följer den dos som rekommenderas av en specialist.

Folkmekanismer

Behandling av polypos i bukspottkörteln enligt folkmetoder eller agenter rekommenderas inte. Deras användning kan provocera polyptillväxt, orsaka en negativ konsekvens i form av en allergisk reaktion, förvärra tillståndet och leda till komplikationer. Bukspottkörteln är ett mycket sårbart och känsligt organ, det är föremål för drastiska förändringar, även med mindre påverkan på den. Du måste använda den terapi som föreskrivs av specialisten.

Sjukdieten

Diet för en polyp i bukspottkörteln innebär bord nummer 5 av Pevsner. Efter operation, en lång tid, måste du följa en styv diet: mat ska hackas och grundligt mosad utesluten för varm eller kall mat - maten rekommenderas att använda det varma, 5-6 gånger om dagen i små portioner. Detta kan avsevärt minska den funktionella belastningen på kroppen.

Utesluten fet, kryddig, stekt, rökt rätter. I händelse av någon sjukdom i bukspottkörteln är det nödvändigt att helt överge alkoholhaltiga, även alkoholfria drycker. Dieten innehåller grönsaker och frukter - under perioden med livliga kliniska manifestationer konsumeras de i bearbetad form.

Kostnäring är en viktig komponent i komplex behandling för någon sjukdom i bukspottkörteln, så den måste följas strikt tills den avbryts av en läkare. Med utvecklingen av diabetes, diet (tabell nummer 9) med begränsningen av kolhydrater som föreskrivs av endokrinologen. I detta fall, att hålla sig till begränsningarna i näring har ibland en livstid.

Komplikationer från patologi

Den största risken för polyper är att de kan degenerera till maligna tumörer, med stora storlekar leder till utveckling av tarmobstruktion och gulsot. I fallet med en sann polyp i bukspottkörteln är en sådan utveckling av patologi osannolik på grund av extrem utveckling, långsam tillväxt och god kvalitet. Men om andra körtlar upptäcks i kärlens parenchyma, som misstänks för polyper eller villkorligt så kallade, kan malignitet uppträda under vissa ogynnsamma förhållanden.

Cystor komplicerar också när de når en enorm storlek. Till exempel kommer flödet av vätska till ett ihåligt organ att orsaka:

 • inflammation i bukhinnan;
 • exacerbation av befintlig kronisk pankreatit
 • utseende av obstruktiv gulsot;
 • fistelbildning
 • suppuration av cysten.

Förebyggande av cancer i bukspottkörteln

För att förebygga någon sjukdom i bukspottkörteln, inklusive cancer, är den huvudsakliga rekommendationen att följa rätt diet och avvisande av dåliga vanor.

Dietmat med vissa restriktioner i mat kommer att hjälpa till:

 • förhindra utvecklingen av polyper;
 • återställa kroppens normala funktion;
 • förbättra immuniteten.

Dessutom är de bästa förebyggande åtgärderna för alla patologer regelbundna kontroller av specialister, särskilt när det uppstår klagomål, det obligatoriska genomförandet av alla rekommendationer från läkaren.

När det gäller befintliga kroniska förändringar i bukspottkörteln måste vara särskilt noga med att följa expertråd inte bara på diet, men också rätten att ta medicin som ordinerats, bibehålla en hälsosam livsstil för att förhindra försämring av en befintlig sjukdom. Detta kommer att minska risken för bukspottskörtelcancer.

Prognosen för snabb upptäckt av en polyp är gynnsam, eftersom denna bildning sällan regenererar.